Break Event Point  : Экономика - на REFLIST.RU

Break Event Point : Экономика - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Эквадор из Челябинска
Список категорий документа Экономика
Break Event Point

Break Event Point

рентабильности, Event, Point, теория, cash, cash flow порог рентабильности, Break, Экономическая теория, Экономическая, Break Event Point, flow, порог Ключевые слова
страницы: 1  2  3 
Текущая страница: 1
Uniwersytet Lodzki

referat

temat:
BREAK EVEN POINT


wykonawca:
ekonomia III r.
Inwestycje i Nieruchomosci
Lodz, 1996


PODSTAWOWE DEFINICJE
Jak wynika z badan nad przeplywami pieneznymi (CASH FLOW) przychody z dzialalnosci podstawowej, ktore stanowia roznice pomiedzy przychodami i kosztami wplywaja w zasadniczy sposob na plynnosc finansowa, w konsekwencji zas na wielkosc zysku netto.
Nie wiemy jednak czy relacja pomiedzy przychodami i kosztami jest oplacalna (efektywna) i bezpieczna dla dalszej dzialalnosci gospodarczej? Aby na tak postawione pytania odpowiedziec, posluzmy sie analiza progu rentownosci.
Wykorzystamy tu nastepujace definicje:
Przychody ze sprzedazy i uslug w danym przedziale czasu.
Koszty zmiene to jest wartosc kosztow wynikajacych z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Sa to naogol koszty materialow i paliwa, energii, wynagrodzen wraz z obciazeniami.
Nadwyzka przychodow nad kosztami zmiennymi (NPKZ).
Koszty stale, ponoszone przez przemysl niezaleznie od procesow produkcyjnych i uslugowych.
Prog rentownosci - BEP.
Margines bezpieczenstwa.

Analiza progu rentownosci wykorzystana zostanie do wyznaczenia takiej wartosci sprzedazy i jej kosztow, przy ktorych przedsiebiorstwa uzyskuja zerowy dochod. To znaczy, ze nie ma ani zysku ani straty. Prog rentownosci w % pozwoli obliczyc tzw. margines bezpieczenstwa. Im wyzszy jest poziom MB, tym korzystniejsza jest sytuacja gospodarcza przedsiebiorstw. Jezeli wartosc sprzedazy i uslug zbliza sie do wartosci BEP, oznaczac to bedzie pogarszanie sie sytacji ekonomicznej.
Im wyzsza bedzie kwota nadwyzki sprzedazy nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza bedzie sytuacja finansowa, poniewaz zwieksza sie zdolnosc do generowania zysku. Zmiana BEP moze byc spowodowana zwiekszeniem sprzedazy lub cen jednostkowych, przy stalych lub nizszych kosztach.

ANALIZA PROGU RENTOWNOSCI
Z obliczonych progu rentownosci i marginesu bezpieczenstwa wynika:
Wartosc realizowanej sprzedazy przynosi NPKZ, co pozwala w pelni pokryc koszty stale ponoszone przez przedsiebiorstwa. Gdyby realizowana sprzedaz nie wystarczyla na pokrycie kosztow zmiennych, wtedy kazda kolejna spredana jednostka towaru i uslugi powodowac moze powiekszenie juz poniesionej straty.
Im wyzsza jest kwota nadwyzki sprzedazy nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa badanych przedsiebiorstw. Im wyzszy jest procentowy udzial NPKZ w wielkosci sprzedazy, tym korzystniejsze itnieja mozliwosci rozwojowe, poniewaz zwiekszaja sie strumienie finansowe wplywajace do kasy.
Dodatnia wartosc NPKZ, lecz ujemny dochod z dzialalnosci operacyjnej, wskazywac moze na koniecznosc interwencji w dziedzinie kosztow wlasnych w krotkim okresie czasu i zmiany sposobu angazowania kosztow zmiennych w dluzszym okresie czasu. Wtedy nalezy podejmowac decyzje dotyczace zwiekszania cen i /lub sprzedazy, pod warunkiem, ze zmiany te zostana zaakceptowane przez rynek.
Analizyjac wielkosc wskaznika NPKZ nalezy zauwazyc, iz badane przedsiebiorstwa w pelni pokrywaja ponoszone koszty zmienne.
Podobne tendencje mozemy zauwazyc analizujac BEP. Pokazuje on jaka powinna byc wartosc sprzedazy, aby przy niezmienionych proporcjach ekonomiczno-finansowych przedsiebiorstwo osiagnelo zerowy dochod. BEP wyrazony w % pokazuje omawiane wielkosci liczbowo w odmienny sposob. Informuje jaki poziom sprzedazy wystarczyl by na osiagniecie zerowego dochodu.
Bezposrednio z procentowo ujetym wskaznikiem BEP zwiazany jest margines bezpieczenstwa, ktory pokazuje, o ile przedsiebiorstwa moga zmniejszyc przychody (skale dzialalnosci), aby osiagnac zerowy dochod.

KLASYCZNA MIKROEKONOMICZNA DEFINICJA PROGU RENTOWNOSCI

LMC – krzywa dlugookresowych kosztow koncowych,
LAC – krzywa przecietnych dlugookresowych kosztow.
Dlugookresowa krzywa podazy przedsiebiorstwa, czyli linia obrazujaca zwiazek miedzy iloscia dostarczanej produkcji a cena w dlugim okresie, jest czescia krzywej LMC polozona naprawo od punktu C, ktore odpowiada cenie P3. Przy kazdej cenie nizszej od P3 przedsiebiorstwo nie potrafi znalezc takiego poziomu produkcji, przy ktorym cena pokrywalaby LAC. Przy cenie P3 przedsiebiorstwo wytwarzaloby produkcje o rozmiarach Q3 i po oplaceniu wszystkich kosztow ekonomicznych - osiagneloby dokladnie swoj prog rentownosci (ang. break-even point), czyli nie mialoby ani zyskow, ani strat; wyzyskiwaloby jedynie zyski normalne.

PROG RENTOWNOSCI I JEGO PRZYDATNOSC W PRAKTYCE

Analiza progu rentownosci stanowi pomocny instrument zarzadzania przedsiebiorstwem w gospodarstwie rynkowym. Obejmuje ona badanie tzw. punktu wyrownania, w ktorym realizowane przychody ze sprzedazy dokladnie pokrywaja poniesione koszty. Przedsiebiorstwo nie osiaga wowczas zysku, ale tez nie ponosi straty. Rentownosc sprzedazy jest rowna zero, co oznacza, ze firma osiagnela prog rentownosci.
Metoda analizy progu rentownosci opiera sie na podziale kosztow na stale i zmienne. Stwarza to pewne ograniczenie wykorzystania jej w przedsiebiorstwach, prowadzacych rachunek kosztow opartych na innych zasadach. Pomimo to, jest ona coraz powszechniej stosowana.Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3 
Список предметов Предмет: Экономика
Break Event Point Тема: Break Event Point
рентабильности, Event, Point, теория, cash, cash flow порог рентабильности, Break, Экономическая теория, Экономическая, Break Event Point, flow, порог Ключевые слова: рентабильности, Event, Point, теория, cash, cash flow порог рентабильности, Break, Экономическая теория, Экономическая, Break Event Point, flow, порог
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам