Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки  : Экономика - на REFLIST.RU

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки : Экономика - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Сингапур из Челябинска
Список категорий документа Экономика
Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

инвестиции економика рыночная рынок, дiяльностi, рынок, економiки, теория, економика, Аналiз, ринкової, инвестиции, умовах, Экономическая теория, Экономическая, Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки, рыночная, iнвестицiйної Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Текущая страница: 1
Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки


План.


Вступ.

Розділ I. Роль та значення інвестицій
Економічна суть інвестування. Види інвестицій. Інвестори.
Джерела та специфіка інвестування (у ЗЕД).

Розділ II. Розробка інвестиційних проектів, та методи оцінки їх ефективності.
Принципи і послідовність розробки інвестиційного проекту.
Методи оцінки їх ефективності.

Розділ III. Здійснення інвестиційної діяльності на прикладі банківської системи.
Суть та цілі банківських інвестицій.
Види банківських інвестицій та ризик пов’язаний із ними.

Висновки.

Список використаної література.
Вступ.


Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Докорінно повинно помінятись діяльність інвесторів в умовах ринкового розподілу створюваного національного багатства.
Нові організаційно-правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності вимагаютьглубоких теоритичних і практичних знань для ефективного здійснення інвестицій у всіх її формах: фінансові, реальні, інтелектуальні, інноваційні.
В першу чергу ринкові перетворення повинні пройти в інвестиційній сфері, яка відіграє клочеву роль в економіці. Коплекс галузей і виробництв, які створюють інвестиційну сферу, покликаний в короткі терміни забезпечити стабілізацію економіки та розширене виробництво. Суттєвим чином на інтенсифікацію відтвореного процесу повинен вплинути інвестиційни ринок, котрий в Україні тільки формується.
Ця дипломна робота містить в собі узагальненний теоритичний матеріал, щодо суті інвестицій, та деякі практичні рекомендації рекомендації щодо розробки та реалізації інвестиційного проекту. Ми намагались на основі закордонного досвіду дати деякі рекомендації для суб’єктів інвестиційної діяльності.
Також, ця дипломна робота містить теоритичні дані про становлення на ринку України інвестиційною діяльності фінансово-кредитних установ (банків). А також деякі рекомендації проведення банками інвестиційної діяльності.РОЗДІЛ I.

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.


1.1. Економічна суть інвестування. Види інвестицій. Інвестори.


Інвестиції - нове явище в економіці і праві України. У перекладі з англійської мови - це капітальні вкладення. Вони є довгостроковими, цільовими, здійснюються державними і недержавними (приватними або індивідуальними) інвесторами на підставі інвестиційної угоди, передбачають отримання прибутку інвестором, підлягають державній реєстрації.
Однак капіталовкладення - інвестиції у широкому розумінні. У вузькому ж розумінні інвестування - це довгострокове вкладення капіталу. Інвестиції за національною ознакою можна поділити на іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні інвестиції.
За об’єктом вкладення інвестицій виділяють реальні і фінансові інвестиції У нас фінансові інвестиції іноді називають прямими, що розбігаються з американською термінологією, згідно якою останніми є інвестиції у фірму, що складають більше 10% капіталу.
Якщо мова йде про іноземні інвестиції, у світовій практиці до прямих відносять такі, що складають 25% капіталу фірми.
Перш, ніж з’ясувати відмінність між реальними та фінансовими інвестиціями зазначимо, що інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Отже, реальні інвестиції являють собою вкладення капіталу безпосередньо у засоби виробництва і предмети споживання (наприклад, у будинки, споруди, устаткування, та інші матеріальні цінності).
Порівняно новим явищем для даного виду інвестицій є лізинг (від англійського “leasing” - довгострокова оренда машин і устаткування).
Лізинг забезпечує промисловим, транспортним, торгівельним та іншим підприємствам можливість отримати у користування широкий асортимент промислового та іншого обладнання, транспортні засоби (у т.ч. літаки і кораблі) у спеціалізованих лізингових компаніях. Лізінгові компанії за власні кошти купують обладнання і здають в оренду.
Лізинг дозволяє промисловим та іншим компаніям задовільнити потреби у основних фондах без здійснення значних одноразових капітальних затрат, використовуючи при цьому дороге чи спеціальне обладнання.
Він є привабливим методом фінансування інвестицій і в легкій промисловості для середніх і дрібних, але прибуткових і конкурентноздатних фірм.
Включення лізингу в інвестиційні програми промислових підприємств дозволяє також покращити планування та організацію інвестиційного процесу. Адже більшість угод за ним заключається за фіксованими ставками і на попередньо узгоджених умовах.
Лізинг забезпечує фірмам-орендарям ряд фінансових вигод:
придбання устаткування обходиться дешевше, оскільки фінансова компанія може отримати позику на кредитному ринку по більш низькій ставці, ніж підприємство-орендар;
він дозволяє промисловим та іншим компаніям ширше використовувати державні податкові і амортизаційні пільги;Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Список предметов Предмет: Экономика
Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки Тема: Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
инвестиции економика рыночная рынок, дiяльностi, рынок, економiки, теория, економика, Аналiз, ринкової, инвестиции, умовах, Экономическая теория, Экономическая, Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки, рыночная, iнвестицiйної Ключевые слова: инвестиции економика рыночная рынок, дiяльностi, рынок, економiки, теория, економика, Аналiз, ринкової, инвестиции, умовах, Экономическая теория, Экономическая, Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки, рыночная, iнвестицiйної
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам