Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї  : Физика - на REFLIST.RU

Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї : Физика - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Португалия из Челябинска
Список категорий документа Физика
Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї

Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї

магнетрон, анод, катод, СВЧ катод анод лампа, СВЧ, Радиоэлектроника, Багаторезонаторний магнетрон безперервної дії з коаксіальним виводом енергії, дії, виводом, енергії, Радиоэлектроника  компьютеры и периферийные устройства, устройства, лампа, компьютеры, безперервної, коаксіальним, Багаторезонаторний, периферийные Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4 
Текущая страница: 1


3. Розрахункова частина.

Вихідні дані:
Частота генеруючих коливань f = 2500 Мгц;
Потужність безперервних коливань Р = 1 кВт;
Анодна напруга Uа = 4 кВ;
Коефіцієнт корисної дії ( = 70 %;
Струм аноду Іа = 300 мА;
Температура анодного блоку Та = +12(С.

3.1 Вибір резонаторної системи.

При виборі резонаторної системи визначальним фактором є потужність, довжина хвилі магнетрона, ККД, допустима маса.
Вибираємо резонаторну систему з зв’язками типу “щілина-отвір”– систему, яка складається з резонаторів, які розташовані по окружності анода. Така резонаторна система використовується для магнетронів безперевної дії. Суттєву роль для такої системи відіграють форма і розміри резонаторів. [3]
Резонаторна система типу “щілина-отвір ” має досить високий характеристичний опір, що сприяє деякому підвищенню стійкості роботи магнетрона на робочому виді коливань, має високу власну добротність і ККД. Ця обставина робить дану систему більш переважною для короткохвильових магнетронів.
Система типу “щілина-отвір” має досить невеликі габарити і масу. Крім того, така система дозволяє отримати хороший тепловідвід від кінців анодних сегментів, а звідси, може бути застосована, коли магнетрон розраховується на середні потужності. Система технологічно проста і може бути легко виготовлена методом штамповки або електроерозії.


3.2 Розрахунок простору взаємодії.


Вибір числа резонаторів. Число резонаторів вибираємо з табл. 1 [3] за довжиною хвилі, на якій працює магнетрон. За вихідними даними довжина хвилі ( = 3 см, тоді число резонаторів N = 12.
Розрахунок відношення катода і анода. Для цього розрахунку використовуємо таблицю 3.1.
Таблиця 3.1
N

6

8

10

12

16

18

20

38


(

0.26

0.376

0.505

0.517

0.619

0.64

0.644

0.765При виборі величини ( потрібно мати на увазі, що зменшення її веде до росту електронного ККД. Однак зменшення ( допустимо лише до визначеної межі, яка накладається умовами самозбудження і, отже, стійкістю роботи, а також допустимими густинами емісійного струму катоду.
Вибирає для нашого випадку ( = 0.517.
Визначення діаметра аноду. Для визначення величини dа потрібно попередньо задатися значенням граничного електронного ККД (е доп, який знаходиться в межах для магнетронів з хвилеводним виводом енергії:

(е доп = 0.65 – 0.8.


Вибираємо для даного випадку (е доп = 0.8.
Потім по заданих величинах анодної напруги Uа ; довжини хвилі ( ; по вибраному числу резонаторів N з умови синхронізму може бути розрахований діаметр аноду:


, (3.1)


Знайдене значення dа є першим наближенням і при подальших розрахунках буде уточнене.
Визначення діаметру катода проводимо за формулою:

 (3.2)

dк = 20*0.517 = 10.3 мм.


Визначення величини робочого анодного струму. Використовуємо співвідношення:


 (3.3)

Визначення допустимої густини струму з катоду. Реально допустима густина струму знаходимо за формулою:

jк ( 3*10-3 * f, А/см2, (3.4)

де f – робоча частота в мегагерцах.

jк = 3*10-3 * 2500 = 7.5 А/см2.


Визначення активної частини катоду. Величину lк можна знайти з співвідношення:

, (3.5)

.


Визначення довжини аноду. Довжина аноду може бути прийнята рівною довжині активної частини катоду. Але з метою видалення ефектів взаємодії електронів з крайовими полями біля торцевих меж резонаторної системи потрібно вибирати:

lа ( (1.07 ( 1.12)lк, (3.6)

lа = 1.12*1.2 = 1.34 мм.


Вказані небажані взаємодії приводять до зниження електронного ККД і погіршенню умов наростання коливань робочого виду, і звідси, до погіршення стабільності роботи магнетрона. Звичайно рекомендується уникати конструювання резонаторних систем, які мають значну осьову довжину. Тому потрібно притримуватись наступних обмежень: для систем з двосторонніми зв’язками:

lа < 0.4 (; lа = 0.4*30 = 12 мм.


Визначення величини робочої магнітної індукції. За виключенням магнетронів, які працюють в режимах низьких полів, для більшості випадків робочу магнітну індукцію розраховують за формулою:


, (3.7)

де К1 = 1.3.
.Тл.


10. Визначення відношення товщини анодного сегмента до ширини.
Звичайно це відношення (=(/( вибирається в залежності від вимог до дисперсної характеристики резонаторної системи і до величина характеристичного опору. Проте практично ( може змінюватися в досить широких межах без істотного впливу на якість роботи магнетрона .
З збільшенням ( при dа = const зростає довжина хвилі (-виду коливань. Якщо компенсувати збільшення довжини хвилі зменшенням індуктивності резонатора, то зменшується характеристичний опір системи і необхідно збільшувати коефіцієнт трансформації в хвилеводному виводі енергії.
Якщо показану компенсацію провести за рахунок зменшення ємності зв’язок, то збільшення ( призведе не тільки до зменшення розділу частот, але і до зменшення аксіальної неоднорідності високочастотного електричного поля, яке повинно бути кількісно оцінене.Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4 
Список предметов Предмет: Физика
Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї Тема: Багаторезонаторний магнетрон безперервної дї з коаксальним виводом енергї
магнетрон, анод, катод, СВЧ катод анод лампа, СВЧ, Радиоэлектроника, Багаторезонаторний магнетрон безперервної дії з коаксіальним виводом енергії, дії, виводом, енергії, Радиоэлектроника  компьютеры и периферийные устройства, устройства, лампа, компьютеры, безперервної, коаксіальним, Багаторезонаторний, периферийные Ключевые слова: магнетрон, анод, катод, СВЧ катод анод лампа, СВЧ, Радиоэлектроника, Багаторезонаторний магнетрон безперервної дії з коаксіальним виводом енергії, дії, виводом, енергії, Радиоэлектроника компьютеры и периферийные устройства, устройства, лампа, компьютеры, безперервної, коаксіальним, Багаторезонаторний, периферийные
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам