Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України  : Экономика : Политология : Право - на REFLIST.RU

Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України : Экономика : Политология : Право - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Оман из Челябинска
Список категорий документа Экономика Политология Право
Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України

Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України, демпінг, Международные отношения, Международные, діяьність, Закон, демпінг валютні кошти експорт договір, експорт, про, зовнішньоекономічну, України, валютні, отношения, кошти, договір Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Текущая страница: 1


Запорожская ТПП | Юридический клуб | Новости | О Палате | Запорожский регион

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Зовнішньоекономічну діяльність.

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 29, ст. 377 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 960-12 від 16.04.91, ВВР 1991, N 29, ст. 378 ) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2139-12 від 19.02.92, ВВР 1992, N 20, ст.276 N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 68/95-ВР від 15.02.95, ВВР 1995, N 11, ст. 66 N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, N 13, ст. 85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 90 N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 93 N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.49 Постановами ВР N 2330-12 від 12.05.92, ВВР 1992, N 31, ст.442 N 2489-12 від 23.06.92, ВВР 1992, N 36, ст.534 Декретами N 6-92 від 09.12.92, ВВР 1993, N 5, ст.33 - втратив чинність на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 6-93 від 12.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.109 N 4-93 від 11.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.107 N 15-93 від 19.02.93, ВВР 1993, N 17, ст.184 N 25-93 від 17.03.93, ВВР 1993, N 19, ст.209 ) ( У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР", "Державне управління митного контролю Української РСР" та "судовому або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 ) Верховна Рада України, виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) , Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України "Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та загальновизнаних міжнародних норм і правил, враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних угод, договорів з республіками Союзу РСР та інших угод в рамках Союзу РСР, бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі, маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, разрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг, прийняла Закон про нижченаведене:
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значені:
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 90/95-ВР від 14.03.95 )
Валютні кошти - валютні цінності:
- іноземна валюта готівкою,
- платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті,
- цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті,
- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;
Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;
Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару; ( Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України; ( Абзац десятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )
Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Список предметов Предмет: Экономика Политология Право
Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України Тема: Закон про зовншньоекономчну дяьнсть України
Закон про зовнішньоекономічну діяьність України, демпінг, Международные отношения, Международные, діяьність, Закон, демпінг валютні кошти експорт договір, експорт, про, зовнішньоекономічну, України, валютні, отношения, кошти, договір Ключевые слова: Закон про зовнішньоекономічну діяьність України, демпінг, Международные отношения, Международные, діяьність, Закон, демпінг валютні кошти експорт договір, експорт, про, зовнішньоекономічну, України, валютні, отношения, кошти, договір
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам