Вексель и вексельные операции /на укр. языке/  : Экономика : Право - на REFLIST.RU

Вексель и вексельные операции /на укр. языке/ : Экономика : Право - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Куба из Челябинска
Список категорий документа Экономика Право
Вексель и вексельные операции /на укр. языке/

Вексель и вексельные операции /на укр. языке/

bombini@mail.ru, Ценные бумаги, /на, вексельные, Ценные, From: Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Текущая страница: 1


ПЛАН:


Вступ. – стр.2
Історія виникнення векселя, його розвиток. – стр.4
Правове положення векселя в національному законодавстві України, його особливості. – стр.10
Економічна природа векселя, основні терміни і поняття. – стр.17
Акцепт, індосамент і цесія векселів. – стр.23
Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань. – стр.32
Розрахунки – стр.40
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень – стр.42
Розрахунки чеками – стр.43
Розрахунки акредитивами – стр.47
Розрахунки векселями – стр.50
Вексельні операції та їх характеристика – стр.52
Висновок – стр.59
Додаток – стр. 62
Зноски до диплому – стр.62
Використана література – стр.63Вступ.

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових забов'язаньє однією з головних передпосилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.
В залежності від форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери: готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в депозитній формі у формі комерційних боргових забов'язань (вексель, чек, банковський сертифікат).

Жодний з інструментів сучасного фінансового ризику, крім, звичайно, самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних функцій, не може зрівнятися по своїй історії і значенню з векселем. Саме розвиток вексельного обертання призвів до безготівкових грошових розрахунків: витисненню з грошового обігу металів - золота і срібла, заміна еквівалентів мінового обороту паперовими символами.
Безумовність векселя як боргового зобов'язання, строгість і швидкість стягнення по ньому, послужили основою створення інших видів платежів і розрахунків - банкнот, чеків, акредитивів. Розвиток різноманітних інструментів ринку цінних паперів - акцій, облігацій, депозитних сертифікатів і їх похідних, йшло так само на базі векселя.
Векселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу - бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських.
В Україні розвиток векселя, як і інших фінансових інструментів перервалося в 1917 році. Але під час НЕПу вексель був відновлений у своїх правах, але лише з тим, щоб бути безславно скасованим у 1930 році. Але перехід економіки "розвитого соціалізму" призвів до відновлення векселя.
Банки налагоджують не тільки вексельний кредит, але й організовують взаємозалік векселів. За допомогою вексельного обертання робляться спроби рішення неплатежів підприємств.
У даній роботі розкриваються переваги застосування векселя як фінансового інструмента на шляху виходу з кризи неплатежів, особливості векселя і вексельного обігу, розглянуті конфліктні питання тлумачення національного законодавства.
. Задача роботи полягає в тому, що вищезгадані проблеми можна вирішити за допомогою вдосконалення вексельного законодавства.
В даний час існує достатньо багато літератури на тему ознайомлення з поняттям векселя і вексельного обігу.
На рахунок книг, присвячених цій темі, можна сказати однозначно - майже в усіх розглядається правова сторона векселя і не викладається в широкому спектрі економічна сутність векселя. Як приклад, можна призвести такі книги:

1). Вексель і вексельне обертання в Україні. 1994 р.
2). Беляков М.М. Вексель як найважливіший платіжний засіб. М. 1992 р.
3). Лукасевич И.Я. Аналіз фінансових операцій. М. 1998 р.
4). Миркин Я. М. Цінні папери і фондовий ринок. М. 1997 р.

Всі публікації, присвячені даній темі, спрямовані на вишукування шляхів подолання проблеми неплатежів. Вони не розглядають вексель як такий, а лише причини і слідства взаємних заборгованостей і як вихід називають вексельне кредитування. У якості ілюстрації приводяться статті:

Грицун Ю.Н. Проблемы дефіциту грошей і особливості вексельного кредитування (Фінанси №12, 1997 р.)
Маневич В.Е., Перламутров В.Л. Вексельний обіг і вексельний кредит. (Фінанси №5, 1996 р.)
Мєшкова Е. "Чарівність" векселя і керування ризиками. (Економіка і життя. №45, 1997 р.)
Одес В.И. Досвід вексельного обігу. (Фінанси №6, 1996 р.)
Тринц А.Г. Результати впровадження системи вексельного обігу. (Фінанси № 12 1997 р.)

Усі автори згодні в одному - вексельний обіг одержав размах в Україні і СНД, і став виходом із кризових ситуацій для багатьох підприємств. Даються конкретні ради і приклади застосування вексельних операцій.
Актуальність даної теми явна. Наскільки багато надається фінансових операцій, що придумані давно, але не завжди використовуються і впроваджуються в практику для вирішення наболілих проблем в українській економіці.


1. Історія виникнення векселя, його розвиток.
Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Список предметов Предмет: Экономика Право
Вексель и вексельные операции /на укр. языке/ Тема: Вексель и вексельные операции /на укр. языке/
bombini@mail.ru, Ценные бумаги, /на, вексельные, Ценные, From: Ключевые слова: bombini@mail.ru, Ценные бумаги, /на, вексельные, Ценные, From: "Егор Пасхалов" bombini@mail.ru , Вексель и вексельные операции /на укр. языке/ , "Егор, Пасхалов", From:, укр., операции, Вексель, языке/, бумаги
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам