Ураження сильнодючими отруйними речовинами  : ОБЖ и БЖД - на REFLIST.RU

Ураження сильнодючими отруйними речовинами : ОБЖ и БЖД - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Андорра из Челябинска
Список категорий документа ОБЖ и БЖД
Ураження сильнодючими отруйними речовинами

Ураження сильнодючими отруйними речовинами

Безопасность, Ураження сильнодіючими отруйними речовинами, речовинами, сильнодіючими, Безопасность жизнедеятельности, СДОР клініка допомога ЦО, отруйними, допомога, Ураження, СДОР, жизнедеятельности, клініка Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Текущая страница: 1


Тема 11 (2 частина).
Ураження СДОР. Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження.

Завдання на СРС.

Вивчити вміст посібника по даній темі.
Ознайомитися з фізико-хімічною характеристикою і клінічними проявами при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем, ФОР, й ін. видами СДОР, що частіше усього зустрічаються в нашому регіоні, а також особливостями надання першої медичної допомоги ураженим і організацією рятувальних робіт в осередку хімічного ураження (ОХУ).
Бути готовим відповісти на питання (див. список контрольних питань наприкінці теми).

Література.

Атаманюк В.Г., і співавт. Цивільна оборона. Навчальний посібник.— М.: “Высшая школа”, 1986.
Цивільна оборона. Навчальний посібник під ред. Зав’ялова.— М., 1989.
Військова токсикологія, радіологія і медичний захист. Під ред. Н.В. Саватеєва.— Л., 1987.
“Медицина катастроф”. Матеріали міжнародної конференції МЗ СРСР 22-25 травня 1990.
Франке З. Хімія отруйних речовин, т. 1.— М.: “Хімія”, 1973.
Сафонов А.Г. Навчальний посібник для підготування медичних сестер.— М., 1979.
Решетов А.Ф. Підручник для підготовки санітарних дружин і постів.— М.: “Медицина”. 1990.
Лекційний матеріал.

Навчальні питання.

Стисла характеристика хімічно небезпечних об’єктів.
Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки і перша медична допомога при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем і ін.
Організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження. Заходи особистої безпеки при роботі на території, забрудненої СДОР.
1. Стисла характеристика хімічно небезпечних об’єктів.

В даний час у світі використовуються в промисловості, у сільському господарстві і для побутових цілей мільйони тонн токсичних речовин, у тому числі 500 речовин, що відносяться до групи СДОР — найбільш токсичних для людини. Крім того, щорічно у світі спалюють до 10 млрд. тонн палива (кам’яне вугілля, нафта, газ, сланці), внаслідок чого надходять в атмосферу, грунт, воду рік, а потім і в організм людини більш ніж 100 млн. тонн оксидів азоту, а усього до 700 різноманітних речовин. Внаслідок такого хімічного впливу на зовнішнє середовище створилася винятково несприятлива екологічна ситуація, у т. ч. і в нас у країні.
На території України є більш ніж 1500 промислових підприємств, що виробляють, зберігають і використовують більш 280 тис. тонн різноманітних СДОР. У зонах цих об’єктів мешкають 22 млн. чоловік.

До хімічно небезпечних об’єктів відносяться:
Підприємства хімічної або нафтопереробної промисловості.
Підприємства, оснащені холодильними установками м’ясокомбінати, молокозаводи, рибокомбінати й ін.
Водогінні, фільтрувальні станції, очисні споруди, що використовують хлор.
Залізничні станції з рухомим складом зі СДОР.
Склади і бази з запасами для дезинфекції, дезинсекції, дератизації сховищ із зерном.
Склади і бази з запасами для отрутохімікатів, що використовуються у сільському господарстві.
Вихід СДОР в атмосферу може статися при аваріях авто- та залізничного транспорту, що перевозить у цистернах отруйні речовини, при аваріях на хімічних підприємствах і підприємствах, далеких від хімічної технології — пивзаводах, м’ясокомбінатах, водогінній мережі.
СДОР може виходити в навколишнє середовище в газоподібному стані або рідкому, потім, випаровуючись, перетворюватися на пару або газ.
Клінічний прояв при впливі на організм людини залежить від характеру СДОР і його вражаючих властивостей.
СДОР вибірково уражають різноманітні відділи і системи нашого організму.
Класифікація СДОР різноманітна і залежить від хімічної структури, ступеня токсичності, тривалості дії, клінічних проявів й ін. чинників.

Класифікація СДОР
(по токсичній дії на організм і клінічний прояву)
Речовини переважно задушливої дії:
хлор, фосген, хлорпікрин, трихлористий фосфор, дифосген.
Речовини переважно загальноотруйної дії:
оксид вуглецю, синильна кислота, етилен хлорид.
Речовини, що володіють задушливою та загальноотруйною дією:
сірководень, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, акрилонітрил.
Нейротропні отрути, тобто речовини нервово-паралізуючої дії, що порушують функції ЦНС і периферійної нервової системи:
ФОР — зарин, зоман, V-гази, хлорофос і ін. фосфорорганічні інсектициди (ФОІ)
Речовини, що володіють задушливою і нейротропною дією:
аміак.
Метаболічні отрути:
етиленоксид, метилхлорид.
Речовини, що порушують обмін речовин і структуру клітини:
диоксин.

Що ми називаємо осередком хімічного ураження?
Осередок ураження СДОР — це територія, у межах якої сталися масові ураження людей, тварин і сільськогосподарських рослин у результаті впливу СДОР. Осередок ураження СДОР характеризується стійкістю, тобто тривалістю існування осередку зі зберіганням вражаючої дії (якщо більш 1 години зберігається — стійкі, менше 1 години — нестійкі) й ін.
Більш детально про це мова йтиме при вивченні тем № 4, 6.
Для Донбасу найбільш імовірними і небезпечними можуть стати аварії з виходом в атмосферу аміаку, хлору, сірководню, оксиду вуглецю, сірковуглецю тощо.

2. Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки і перша медична допомога при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, ФОР, сірководнем тощо.Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Список предметов Предмет: ОБЖ и БЖД
Ураження сильнодючими отруйними речовинами Тема: Ураження сильнодючими отруйними речовинами
Безопасность, Ураження сильнодіючими отруйними речовинами, речовинами, сильнодіючими, Безопасность жизнедеятельности, СДОР клініка допомога ЦО, отруйними, допомога, Ураження, СДОР, жизнедеятельности, клініка Ключевые слова: Безопасность, Ураження сильнодіючими отруйними речовинами, речовинами, сильнодіючими, Безопасность жизнедеятельности, СДОР клініка допомога ЦО, отруйними, допомога, Ураження, СДОР, жизнедеятельности, клініка
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам