НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни : Философия : Естествознание - на REFLIST.RU

НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни : Философия : Естествознание - на REFLIST.RU

Система поиска www.RefList.ru позволяет искать по собственной базе из 9 тысяч рефератов, курсовых, дипломов, а также по другим рефератным и студенческим сайтам.
Общее число документов более 50 тысяч .

рефераты, курсовые, дипломы главная
рефераты, курсовые, дипломы поиск
запомнить сайт
добавить в избранное
книжная витрина
пишите нам
  Ссылки:
Венгрия из Челябинска
Список категорий документа Философия Естествознание
НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни

НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни

прогрес, СВІТУ, НАУКОВА, Психология социология философия, КАРТИНА, социология, философия, зміни, НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ТА закономірності її зміни, революція, наука, закономірності, Психология, наука світ революція прогрес, світ Ключевые слова
страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Текущая страница: 1


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ


Чернiвецький державний унiверситет

iм. Ю. Федьковича

РЕФЕРАТ

з фiлософiї на тему:


НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ТА

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ЗМІНИВиконавець:
здобувач кафедри
оптоелектронiки Барасюк Я.М.
м. Чернiвцi 1997

Зміст

Вступ
1. Про науку і наукову картину світу
2. Місце наукової картини світу в процесі наукового пізнання
3. Структура та зміни картини світу. Наукові революції
4. Закономірності зміни наукової картини світу
4.1 Неминучість зміни картини світу
4.2 Про закономірності зміни наукової картини світу
4.3. Умови та етапи зміни наукової картини світу
5. Про "здоровий консерватизм"
Висновки
Література

3
4
7
12
14
15
16
17
23
26
27

Вступ


Прблема визначення поняття "наукова картина світу" і її взаємовідношення з наукою складна і в даний час обговорюється як філософами, так і представниками природничих наук.
Разом з тим історія природничих наук говорить про існування на протязі довгих періодів часу певної стійкої ідейної "атмосфери" із загальних понять про властивості дійсності, під впливом яких розвивається наука даного часу. Цю атмосферу прийнято називати "науковою картиною світу". Вона визначає межі "розумних" з точки зору даної епохи гіпотез, а тому стимулює постановку одних наукових проблем і, навпаки, не сприяє і навіть перешкоджає появі інших. Тим самим наукова картина світу задає визначений напрямок для розвитку і теорії (направляючи зусилля на дослідження в цьому напрямку), і спостережень (для розвитку їх технічної бази).
1. Про науку і наукову картину світу


Науку звичайно визначають як особливу сферу духовної, саме, інтелектуальної діяльності людини і людства, ціллю якої є вироблення достовірного знання про оточуючу нас дійсність. Разом з тим, наукою називають і сам результат цієї діяльності систему більш чи менш достовірних знань про дану область дійсності в вигляді сукупності кількісних законів, загальних ідей-принципів, закінчених теорій, а також нових робочих гіпотез (до останніх, як до частин науки що зазнають найбільших змін, і відносяться слова "менш достовірних")[1]. З іншої сторони, для науки характерне поступове накопичення ядра більш стійких знань, куда входять названі закони, принципи, і, головним чином, кількісна, математична сторона фізичних теорій. Справа в тому, що навіть спроможність тієї чи іншої теорії передбачати нові явища (а це основний контроль цінності теорії) не виключає того, що дана теорія правильно відображає тільки кількісну сторону явищ (в межах певної теорії). Разом з тим вона може давати помилкове пояснення природи явищ. Такими були, наприклад, теорія Птолемея в астрономії; теорії теплоти, електрики, магнетизму, побудовані на ідеях особливих невагомих рідин: теплороду і т.д. в фізиці. Взагалі по мірі загального розвитку науки виявляються все більш чітко і межі справедливості або степінь точності самих кількісних законів.
Але все ж описане ядро знань, хоча і випробовує з плином часу певні зміни, складає базис науки. З розвитком знань базисні, або фундаментальні закони, принципи, теорії досить рідко змінюються революційним шляхом, шляхом повного відкидання одних і введення нових (як це сталося при переході від арістотелівської до сучасної фізики). Такі теорії і закономірності на протязі довгих проміжків часу збагачуються в узгодженні з принципом відповідності. Останнє означає, що побудовані нові більш загальні теорії і введені більш загальні закони зводяться до уже відомих при переході до розгляду явищ в більш обмеженій області простору, швидкостей і т.д. або на більш низькому рівні точності. (Наприклад, загальна і спеціальна теорія відносності до класичних теорій гравітації і механіки). Розкривається істинна суть постулатів, які іноді виявляються тільки "зеркально перевернутим" відображенням дійсності.
Базис науки в свою чергу служить основою, на якій виникає та існує більш змінна складова науки галузь конкретних робочих гіпотез, що вимагають перевірки. (Сюда відноситься і "якісна", пояснююча причини частина фізичних теорій.) Перевірка їх проводиться по мірі розвитку техніки експерименту, приймачів інформації, методів їх обробки, логічного та математичного апарату науки. Тоді гіпотеза або переходить в ранг строгих кількісних теорій і в деякій мірі поповнює собою базис, або відкидається як помилкова або вичерпавша свої можливості наближеного (наприклад, на основі аналогії з чимось уже відомим) описання дійсності.
Але одночасно із розвитком науки, як процесу накопичення контролюємих знань, на її основі, із найбільш загальних її гіпотез виникає "ідейна надбудова" формується гіпотетична єдина система представлень модель загальної побудови дійсності, точніше її конкретного аспекту фізичного, біологічного, астрономічного. Крім знань про закономірності, характерні для даного аспекту дійсності, така модель включає і поняття про "правила поведінки" пізнаючого її розуму про логіку та критерій "здорового глузду" для даної моделі. Така цілісна система ідей і понять складає наукову картину світу[2].Текущая страница: 1

страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Список предметов Предмет: Философия Естествознание
НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни Тема: НАУКОВА КАРТИНА СВТУ ТА закономрност її змни
прогрес, СВІТУ, НАУКОВА, Психология социология философия, КАРТИНА, социология, философия, зміни, НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ТА закономірності її зміни, революція, наука, закономірності, Психология, наука світ революція прогрес, світ Ключевые слова: прогрес, СВІТУ, НАУКОВА, Психология социология философия, КАРТИНА, социология, философия, зміни, НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ ТА закономірності її зміни, революція, наука, закономірності, Психология, наука світ революція прогрес, світ
   Книги:


Copyright c 2003 REFLIST.RU
All right reserved. liveinternet.ru

поиск рефератов запомнить сайт добавить в избранное пишите нам